SeniorklubbenPFA

Regler for ledsagere

SENIORKLUBBEN PFA 
10.12.2015, BJU 
 
 
Retningslinjer for ledsageres deltagelse i Seniorklubbens arrangementer 
 Da medlemstallet har været stødt stigende, er tilslutningen til Seniorklubbens arrangementer efterhånden så stor, at det har været nødvendigt at indføre regler for ledsageres deltagelse. 
 
 
1. Arrangementer uden for PFA Pension 
 Det er fremover ikke muligt at have en ledsager med til Seniorklubbens arrangementer, der foregår uden for PFA Pension. 
 
Ved specielle arrangementer er der dog mulighed for at dispensere fra reglerne. Det vil fremgå af indbydelsen og f.eks. forekomme i situationer, hvor der kommer afbud, og hvor Klubben har forudbetalt for hele arrangementet eller ved ubegrænset deltagerantal. 
 
 
Medlemmer, der har behov for en hjælper 
 
Medlemmer kan ansøge bestyrelsen om, at de kan have en ledsager (hjælper) med ved arrangementer uden for PFA Pension.  
 
For at kunne ansøge skal man være dårligt gående, svagtseende eller have en anden svaghed, der gør, at man ikke kan deltage uden en hjælper.  
 
Disse medlemmer skal ansøge den til enhver tid siddende bestyrelse, i praksis formanden eller ved dennes forfald næstformanden, om denne specialtilladelse, der vil være gældende, indtil der indføres nye regler. 
 
Hvis medlemmets helbredstilstand forbedres, så betingelsen ikke mere er aktuel, bortfalder tilladelsen (f.eks. brækket ben). 
 
 
2. Arrangementer i PFA Pension 
 Det er ikke muligt at have ledsager med ved arrangementer, der foregår i PFA Pension. 
 
Medlemmer, der har tilladelse til at have hjælper med til arrangementer uden for PFA, kan ansøge om ledsager-tilladelse i ekstraordinære situationer og kun for et specifikt arrangement i PFA. Denne tilladelse skal godkendes af PFA og sker via formanden. 
 
 
3. Pris 
 Ledsagere betaler i alle tilfælde fuld kostpris. 
 
 
 
Disse regler er godkendt af bestyrelsen den 22. oktober 2015 
 Birgit Juul Bleibach, Ane-Birte Wegge, John Ove Hansen, Kurt Rude Olsen, Søren V. Petersen