Seniorklubben PFA

Seniorklubben PFA - historik og stiftelse

 

 

Adm. direktør Børge Sørensen stiftede i forbindelse med sin pensionering en fond for de aktier, han personligt ejede i PFA Pension. Fonden fik navnet ”Fonden af 2. november 1972”. (2. november er PFA’s fødselsdag). Senere blev fonden omdøbt til PFA Fonden.

 

Fonden blev stiftet for at sikre mod fjendtlig overtagelse, og udbyttet skulle bruges til medarbejdere og til pensionerede medarbejdere, så de kunne bibeholde de gode relationer til PFA. I fondens vedtægter fremgik det endvidere, at bestyrelsen skulle bestå af 3 personer, hvoraf den ene var medarbejdervalgt. De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer blev valgt fra PFA’s bestyrelse.

 

PFA Fonden skulle eje tæt på 49% af aktierne, og det årlige udbytte blev fordelt mellem Idrætsklubben og en ”fondsmiddag” for alle pensionerede medarbejdere og medarbejdere, der havde været ansat i minimum 25 år.

 

I 2003 stiftede adm. direktør og CEO Henrik Heideby og matematisk direktør Andreas Kühle så Seniorklubben PFA, der skulle drives på foreningsvilkår med vedtægter, kontingent osv. og erstatte de af PFA arrangerede sammenkomster. Seniorklubbens bestyrelse skulle selv drive foreningen og administrere så meget selv, som det var muligt. PFA ville til gengæld bidrage økonomisk og tilknytte en kontaktperson.

 

Seniorklubben PFA holdt stiftende generalforsamling den 14. maj 2003 og har pr. 22. marts 2022 178 medlemmer.