Seniorklubben PFA

Bestyrelse genvalgt på generalforsamling den 22. marts 2022

 
Den nye bestyrelse ser efter konstitueringen således ud:
Birgit Juul Bleibach, formand, Ole Paulsen, næstformand, Britt Bargholz, kasserer, Irene Kraiberg, sekretær, Jørgen Mathiesen, Verner Aggerholm,
Freddie Barkov Andersen, suppleant, Per Alban Hansen, suppleant.
 
Uffe Nielsen blev genvalgt som revisor og Bjarne Anker Sørensen blev nyvalgt som revisorsuppleant.
 
Billedet fra venstre mod højre:
Britt Bargholz, Verner Aggerholm, Freddie Barkov Andersen, Birgit Juul Bleibach, Jørgen Mathiesen, Irene Kraiberg og Ole Paulsen. Per Alban Hansen var fraværende da billedet blev taget.