Seniorklubben PFA

Bestyrelse valgt på generalforsamling den 23. marts 2023

 
Den nye bestyrelse ser efter konstitueringen således ud:
Birgit Juul Bleibach, formand, Ole Paulsen, næstformand, Freddie Barkov Andersen, kasserer, Irene Kraiberg, sekretær, Jørgen Mathiesen, Per Alban Hansen,
Hanne Sneholm, suppleant, Steen Danvar, suppleant.
 
Uffe Nielsen blev genvalgt som revisor og Verner Aggerholm blev nyvalgt som revisorsuppleant.
 
Billedet fra venstre mod højre:
Steen Danvar, Per Alban Hansen, Jørgen Mathiesen, Irene Kraiberg, Freddie Barkov Andersen, Ole Paulsen, Hanne Sneholm, Birgit Juul Bleibach.