Seniorklubben PFA

Bestyrelse valgt på generalforsamling den 29. februar 2024

 
Bestyrelsen består efter konstituering af:
Birgit Juul Bleibach, formand, Ole Paulsen, næstformand, Freddie Barkov Andersen, kasserer, Irene Kraiberg, sekretær, Jørgen Mathiesen, Per Alban Hansen,
Hanne Sneholm, suppleant, Steen Danvar, suppleant.
 
Verner Aggerholm blev genvalgt som revisor og Britt Bargholz nyvalgt som revisorsuppleant.
 
Billedet fra venstre mod højre:
Steen Danvar, Per Alban Hansen, Jørgen Mathiesen, Irene Kraiberg, Freddie Barkov Andersen, Ole Paulsen, Hanne Sneholm, Birgit Juul Bleibach.