Seniorklubben PFA

Generalforsamling

Der har været afholdt en speciel generalforsamling d. 23. marts 2020 pga. COVID-19 virus.

På grund af Corona-virus situationen havde bestyrelsen i samråd med PFA’s jurister besluttet at
afholde generalforsamlingen som en ”skrivebords-generalforsamling”, hvilket vedtægterne giver
hjemmel til.
Fra de 53 tilmeldte deltagere til generalforsamlingen modtog formanden 51 ”rene” fuldmagter, som
gav formanden fuldmagt til at stemme på deres vegne for alle de punkter, der krævede
godkendelse af generalforsamlingen. En tilmeldt har ingen computer og har ikke fået tilsendt en
fuldmagtsblanket, og en er ikke modtaget.

Se nedenstående referat.


Referat fra GF 23.03.2020 pdf-version