Seniorklubben PFA

Persondatabeskyttelse

 SENIORKLUBBEN PFA 
30.06.2018, pah, opa, bju 
Notat af 30. juni 2018 
 
EU Persondataforordningen - Dansk Databeskyttelseslov 
 Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger (GDPR).  
 
Disse regler overholder SENIORKLUBBEN PFA også. 
 
 
Hvad betyder det for dig? For dig betyder det, at du bl.a. har ret til at vide, hvilke oplysninger SENIORKLUBBEN PFA har om dig, og hvordan vi bruger dem. Få dem rettet, hvis de er fejlagtige, eller få dem slettet, hvis du ønsker det. 
 
SENIORKLUBBEN PFA indsamler og opbevarer kun personoplysninger, der er indeholdt i kategorien ”Almindelig personoplysninger” i henhold til Persondataforordningen af 25. maj 2018. 
 
Det er oplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med din indmeldelse i SENIORKLUBBEN PFA. Oplysningerne slettes, når du ikke længere er medlem af klubben. 
 
 
SENIORKLUBBEN PFA har disse oplysninger om dig! Vi har et foto af dig, dit navn, adresse- og kontaktoplysninger herunder e-mail og telefonnumre, dato for indmeldelse og din fødselsdato. Vi indsamler ikke længere personfølsomme oplysninger såsom dit CPR.nr. 
 
 
Sådan behandler vi de oplysninger, vi har om dig! Vi anvender dine kontaktdata til at udsende informationsmails eller breve om aktiviteter i klubben. Data anvendes til at administrere til- og afmeldinger til aktiviteter i løbet af året samt indkalde til den årlige generalforsamling. Desuden udsender vi årligt en medlemsoversigt til alle medlemmer af klubben i forbindelse med vores Julebrev. 
 
SENIORKLUBBEN PFA deler ikke dine private oplysninger med andre, medmindre det er aftalt med dig. PFA Pension foretager opkrævning af medlemskontingent for klubben. De nødvendige data  deles derfor med PFA Pension. 
 
SENIORKLUBBEN PFA har en hjemmeside ”pfaseniorklub.dk” med informationer til medlemmerne, herunder billeder fra aktiviteter og begivenheder. Der kan der eventuelt være et billede med dig på, hvis du har deltaget i en aktivitet. 
 
Du kan til enhver tid få slettet sådant et foto, hvis du ønsker det ved at rette henvendelse til den dataansvarlige. 
 
 
Hvad skal du gøre? Du behøver ikke selv gøre noget i forhold til de nye regler. Vi sender dig denne oplysning, så du ved, at vi lever op til de nye regler og fortsat passer godt på dine data. 
 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte den dataansvarlige, formand Birgit Juul Bleibach, på e-mail pfaseniorklub@gmail.com, eller alternativt på tlf. 40 11 50 22. 
 
 
Bestyrelsen Birgit Juul Bleibach,  Kurt Rude Olsen,  Britt Bargholz,  Ane-Birte Wegge,   Ole Paulsen formand   næstformand  kasserer