SeniorklubbenPFA

Regler for Tilbagebetaling

 SENIORKLUBBEN PFA 
 
Pr. 01.01.2020 
10.01.2020, BJU 
Retningslinjer for tilbagebetaling af deltagergebyr 
 
 
Fra efteråret 2017, hvor Seniorklubben PFA fik oprettet en bankkonto i Danske Bank, indførtes en regel om, at deltagergebyret skulle overføres til Klubbens konto i forbindelse med tilmelding til arrangementet. 
 
For at få ensrettet proceduren vedrørende eventuel tilbagebetaling ved afbud til et tilmeldt arrangement, har bestyrelsen vedtaget følgende regelsæt: 
 
 
 
1) I indbydelsen skal altid stå, at tilmelding er bindende efter en given dato (tilmeldingsfrist). 
 
2) Betaling af deltagergebyr skal ske umiddelbart efter bekræftelse på tilmelding og senest inden den bindende dato (tilmeldingsfrist). Herefter kan pladsen tilbydes til anden side. 
 
3) Såfremt deltageren ikke har netbank, kan kontant betaling aftales i hvert enkelt tilfælde.  
 
4) Ved afbud før bindende dato, tilbagebetales deltagergebyret. 
 
5) Ved afbud efter bindende dato eller udeblivelse på dagen sker der ingen tilbagebetaling, heller ikke, selvom pladsen bliver besat til anden side. For en ”kontantbetaler” skal betaling ske ved førstkommende lejlighed. 
 
6) Reglerne træder i kraft straks efter bestyrelsens vedtagelse. Reglerne kan ændres af den til enhver tid siddende bestyrelse. 
 
 
 
 
 
 
 
Senest vedtaget på bestyrelsesmødet den 10. januar 2020. 
 
Birgit Juul Bleibach, Britt Bargholz, Jørgen Mathiesen, Kurt Rude Olsen, Ole Paulsen